Sociálne médiá a trendy PR (Praha)

Cieľom modulu je ukázať praktické využitie online/digitálneho marketingu a predstaviť komplexné riešenie kampaní v rámci online prostredia a jednotlivých platforiem.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Vojtěch Lambert

Anotácia


Tento sylabus je spracovaný s cieľom podať základný prehľad o témach, ktoré sa vzťahujú k problematike štúdia psychológie v marketingových komunikáciách. Pretože k danej téme existuje odborná literatúra, nie je v tomto materiáli podaný vyčerpávajúci výklad všetkých problémových okruhov, ale iba ich základné náčrt, ktorý má slúžiť ako sprievodca študenta procesom štúdia, pričom sa predpokladá, že prehĺbenie poznatkov tu uvedených získa študent dôkladnejšom štúdiom odporúčanej literatúry i iných zdrojov, napr odbornej tlače. Neoddeliteľnou súčasťou opory je publikácia Psychológia reklamy, 4. vydanie, vydané nakladateľstvom Grada a Emócie v Marketingu – Ako osloviť srdce zákazníka (Grada).

Sylabus


1. Uplatnenie psychologických poznatkov a základné psychologické pojmy

 • psychológia v marketingových komunikáciách
 • základné psychologické pojmy vo vzťahu k marketingovej komunikácii

2. Využitie psychológie pri tvorbe reklamy

 • funkcie reklamy
 • hlavné aspekty reklamy

3. Vyhodnotenie výsledkov a efektivity kampaní

 • Google Analytics
 • meranie webovej návštevnosti
 • možnosti merania

Literatúra


 • Kaushik, A.,Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customers Centricity
 • Kaushik, A., Web Analytics: An Hour a Day
 • Schaffer, N., A One-Stop Guide to Building a Social Media Strategy for Marketing and Business
 • Marshall, P., Facebook Advertising: How to Access 1 Billion Potential Customers in 10 minutes
 • Marshall, P., Ultimate Guide to Adwords: How to Access 100 Million People in 10 Minutes
 • Marshall, P.,  80/20 Sales and Marketing: The Definitive Guide to Working Less and Making More
 • Clarke, A., SEO 2018 Learn Search Engine Optimization With Smart Internet Marketing Strategies
 • Handley, A., Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers and Ignite Your Business
 • Young, M., Ogilvy o reklamě v digitálním věku