Sieťová architektúra a bezpečnosť prenosu dát (Praha)

Cieľom modulu je uvedenie do základných pojmov a súvislostí v oblasti architektúry dátových sietí a základov bezpečnosti prenosu dát. Modul podrobnejšie popisuje oblasť prenosu dát a základných mechanizmov pracujúcich v rozsiahlych ICT systémoch. Študenti si interaktívnou formou osvoja základné stavebné prvky dátových sietí a základné kroky pre návrh a budovanie dátových sietí.

Garant a lektor študijného modulu


Ivo Kubíček

Anotácia


Modul predstavuje základné pojmy v oblasti komunikačných technológií a dátových sietí a venuje sa jednotlivým vrstvám referenčného modelu ISO/OSI tak, aby študenti získali prehľad o účele jednotlivých vrstiev. Účelom je pochopenie rozdielnych požiadaviek na LAN a WAN siete, odlišnosti medzi prepínačmi a smerovačmi a základná logika nadväznosti vrstiev referenčného modelu na seba. V úvode je ďalej načrtnutá stručná história vývoja počítačových sietí a Internetu.

Sylabus


1. prenos dát

 • princípy a obmedzujúce faktory
 • kabelážne systémy
 • princípy multiplexingu

2. princíp prenosu dát

 • účely jednotlivých vrstiev modelu

3. referenčné modely

 • vyššie vrstvy ISO/OSI modelu
 • protokoly TCP/IP

4. architektúra podnikových sietí

 • zmysel pojmov
 • princípy šifrovania dát
 • bezpečnostné technológie

5. trendy v komunikačných technológií

 • moderné prostriedky
 • správa životného cyklu sieťovej infraštruktúry

Literatúra


 • ŠMRHA P: Internetworking pomocí TCP/IP / Pavel Šmrha, Vladimír Rudolf, České Budějovice: Kopp; Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN 80-85828-09-X
 • TANENBAUM, A. S., WETHERALL D. J: Computer Networks, Prentice Hall,. ISBN 978-0132126953
 • KABELOVÁ, A., DOSTÁLEK L.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press. ISBN 978-80-251-2236-5
 • KÁLLAY F., PENIAK P.: Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace. Grada. ISBN 80-247-0545-1
 • PUŽMANOVÁ, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z. Computer Press. ISBN 8025112780
 • TRULOVE, J.: Sítě LAN – hardware, instalace a zapojení. Grada. ISBN 978-80-247-2098-2
 • ZANDL, P.: Bezdrátové sítě WiFi: Praktický průvodce. Computer Press. ISBN 80-722-6632