Realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami (Praha)

Cieľom je zoznámiť sa s aktuálnym stavom a vývojovými trendmi na realitnom trhu, pochopiť jeho štruktúru, fungovanie, špecifiká jednotlivých trhových segmentov a väzby medzi nimi. Zvládnuť postupy a pravidlá obchodovania s nehnuteľnosťami aj podmienky jeho dlhodobo udržateľného rozvoja.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Vladimír Syruček


Anotácia


V porovnaní s ostatnými trhmi je trh s nehnuteľnosťami relatívne bezpečný, dobre predvídateľný, po desiatky rokov podobný a cyklický. Na prichádzajúci trend sa dá teda celkom dobre pripraviť a výhodou je tiež to, že nehnuteľnosť nezmení cez noc svoju hodnotu rádovo v desiatkach percent. Toto je pozitívum aj negatívum realitného trhu, ktorý ako každá iná forma investovania skrýva svoje úskalia a pri neznalosti môžete spôsobiť nepríjemne prekvapení.

Sylabus


1. Realitný trh

 • podstata realitného trhu

2. Výhody a nevýhody investovania do nehnuteľností

 • objasnenie výhod a nevýhod

3. Vyhľadávanie a výber nehnuteľnosti

 • výber lokality a previerka pri nákupe nehnuteľnosti
 • výber správnej nehnuteľnosti, rizikové faktory nehnuteľnosti a inšpekcia nehnuteľnosti
 • právny audit a rozhodovací proces

4. Financovanie

 • hypotekárny úver, stavebné sporenie

5. Nákup nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti

 • kúpa a predaj nehnuteľností
 • dražba a aukcie

6. Doplnkové služby pri predaji alebo kúpiť nehnuteľnosti

 • homestaging

7. Poistenie nehnuteľnosti

 • poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu

8. Realitné sprostredkovanie

 • podstata realitného sprostredkovania a zmluva o sprostredkovaní
 • realitné kancelárie a realitný maklér

9. Konsolidácia trhu realitného sprostredkovania

 • piliera projektu konsolidácie
 • legislatíva a exekutíva

Literatúra


 • Syruček, V., Sabotinov, V a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1263 s., ISBN 978-80-7400-776-7
 • Philippi, T. Zákon o realitním zprostředkování. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 147 s., ISBN 978-80-7400-781-1
 • Eliáš a kol.: Občanské právo pro každého, Wolters Kluwer 6/2014
 • Slovník právních pojmů, WK
 • Občanské právo pro každého, WK
 • Šustrová, Borovička, Holý: Katastrální zákon, Praktický komentář, Wolters Kluwer, 2018
 • Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm, Bytové spoluvlastnictví a Bytová družstva
 • Ronovská Kteřina a kolektiv – Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt, Grada, ISBN: 978-80-247-4204-5
 • Ken McElroy – ABC investování do realit, Pragma, ISBN: 978-80-7349-105-5