Presentation skills (online)

The aim of the module is the following awareness of inputs to convey comprehensible and clear information,effective communication of information (EFFECTIVE COMMUNICATION) and tips & tricks in the field of presentation skills.

Lecturer of the study module


Ing. Jana Puhalová

Annotation


This module is mainly about BEING MYSELF and being able to say what I really WANT TO SAY!

Syllabus


 • natural speech
 • inputs for a successful presentation
 • verbal and non-verbal communication elements
 • correct presentation performance
 • personal image
 • conclusion

Literature


 • BRADBURY Andrew: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Computer Press, Brno, ISBN: 978-80-251-1622-7,
 • MEDLÍKOVÁ O..: Přesvědčivá prezentace, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3455-2,
 • GALLO C.: Mluv jako TED. 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí, BizBooks, Brno, ISBN 978-80-265-0453-5.
 • GALLO C.: Tajemství skvělých prezentací Steeva Jobse, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4389-9
 • JIŘINCOVÁ B.: Efektivní komunikace pro manažery, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1708-1
 • WHITMORE J.: Koučování- rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Management Press.