Online marketingová komunikácia (online)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov so základmi online marketingu a marketingovej komunikácie v online prostredí. Internet získava v rámci komunikačných aktivít firiem čoraz väčší význam, modul sa preto zameriava na všetky zložky online komunikácie a na špecifické črty, ktoré so sebou online komunikácia prináša.

Garant a lektor študijného modulu


Jiří Jón

Anotácia modulu


Internet ako integrálna súčasť mediálneho mixu. Dnes už je úplne mimo diskusiu, že internet sa stal plnohodnotnou súčasťou tzv. Mediálneho mixu. Na tomto mieste uveďme niekoľko čísel, ktoré hovoria veľmi výstižne o stave používanie internetu v roku 2016, napr .:

 • 2,8 miliardy – počet užívateľov internetu celosvetovo
 • 6,8 milióna – počet užívateľov internetu v ČR
 • 144 miliárd – celkový počet e-mailov odoslaných celosvetovo každý deň
 • 1,2 bilióna – počet vyhľadávaní pomocou Google
 • 5,5 miliardy – počet vyhľadávaní pomocou Seznamu
 • 1 miliarda – počet aktívnych užívateľov sociálnej siete Facebook
 • 2,7 miliardy – počet denne udelených „lajkov“
 • 800 miliónov – počet jedinečných návštěvníkov YouTube každý mesiac

Sylabus


1. Základom je stratégia

 • stratégie ako základ marketingovej aktivity

2. Výhody online marketingu

 • základné výhody online marketingu

3. Nevýhody online komunikácie

 • základné nevýhody online komunikácie

4. Web ako základný kameň online komunikácie

 • web ako najefektívnejšia platforma pre marketingovú komunikáciu

5. Roviny www prezentácie

 • definícia rovín firemného webu

6. Trendy súčasných webov

 • moderné trendy webov

7. Doména

 • podstata domény

8. Spôsoby získania návštevnosti webu

 • SEO a SEM
 • typy sociálnych sietí a marketingové postupy na sociálnych sieťach

9. Integrovaná kampaň v online prostredí

 • brief, bannerová a video reklama
 • mobilné dáta, mobilné aplikácie, e-mailingy a newslettery
 • online PR články, blogy diskusie a fóra

10. Meranie online aktivít

 • Google Analytics

11. Netradičné formy online komunikácie

 • buzzmarketing, guerilla marketing a virálny marketing
 • pravidlá úspešnej kampane

Literatúra


 • JANOUCH, V. Internetový marketing (Prosaďte se na webu a sociálních sítích).   Brno: Computer Press, 2010. ISBN: 978-80-251-2795-7
 • Kolektiv autorů. Online marketing. Současné trendy očima předních expertů.
  Brno: Computer Press, 2014. ISBN: 978-80-251-4155-7
 • OLSHER, S. Internetoví vizionáři. Praha: Blue Vision, 2012. ISBN 978-80-87672-06-8
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích, Brno: Computer Press, 2011.
  ISBN 978-80-251-3320-0
 • ŘEZÁČ, J. Web ostrý jako břitva, Praha: Barogue Partners, 2014, ISBN 978-80-87923-01-6