Myself management (online)

Cieľom tohto modulu je nájsť svoj zmysel, svoj zámer a cestu k nemu. Teda držať sa svojho vnútorného kompasu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jana Puhalová

Anotácia


Skôr, než budeme chcieť byť dobrými lídrami, je dobré poznať seba samého a svoj zámer. Svoj zmysel, svoje kvality a cestu, na ktorej je nám najlepšie. Život je príliš krátky na to, aby sme plytvali naším drahocenným časom a trieštili ho na činnosti, ktoré nie sú v súlade s naším zámerom. Preto tento modul sa zaoberá naším vnútorným vodcovstvom. Stres manažment a time manažment na túto tému voľne nadväzuje iba ako doplnok prvej oblasti „JA“. Pretože keď máme vyriešené „JA“, všetko ostatné je riešené s tým zároveň.

Sylabus


1. Prečo by sme sa mali zaoberať vnútorným vodcovstvom?

 • leadership vs. manažment
 • manažérska rola
 • rola lídra
 • zásady a princípy vedenia ľudí

2. Vnútorné vodcovstvo

 • základné životné otázky
 • zmysel života

3. Stress management

 • škodlivé stresujúce myšlienky
 • syndróm vyhorenia
 • 10 spôsobov boja proti stresu

3. Time management

 • poňatie riadenia času
 • 4 generácie time manažmentu
 • rovnováha a synergia 4 potrieb
 • work life balance

Literatúra


 • KUSHNER, HAROLD S. Aby měl život smysl. Portál, Praha 2017, ISBN 978-80-262-1215-7.
 • ZANDL, D. Life management. Grada Publishing, Praha 2011, ISBN 978-80-247-6565-5.
 • MILLMAN, Dan. Čtyři pilíře smyslu života. Pragma, 2011
 • SHARMA, Robin. Mudrc, surfař a byznysmenka. Rybka Publishers, 2011.
 • SHARMA, Robin. Umění vést. Rybka Publishers, 2014
 • COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Vyd. 2. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2011.
 • PACOVSKÝ, Petr. Člověk a čas: time management IV. generace. Tábor: Time Expert, c2000. Cesty k osobní prosperitě (Time Expert).
 • ALLEN, David. Mít vše hotovo: jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře. V Brně: Jan Melvil, 2008. Žádná velká věda.
 • BABAUTA, Leo. Síla jednoduchosti: 6 klíčových principů efektivity, které změní váš život. Brno: Computer Press, 2010.
 • TOMAN, Ivo. Tajemství vnitřní mluvy: úspěšná sebemanipulace. 3. vyd. Praha: TAXUS International, c2008.