Moderné princípy marketingového myslenia (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámenie sa s modernými trendmi v marketingovej komunikácii, princípmi fungovania predajných procesov vo vzťahu k cieľovým skupinám a v neposlednom rade motiváciou príjemcov reklamných oznámení na vykonanie zamýšľanej interakcie. Predpokladom je, že sa študenti budú venovať samoštúdiu teórie v rozsahu naznačenom počas seminára a podľa otázok na záverečnej skúške.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Tomáš Zdražil

Anotácia


Odbor marketing sa v ére digitalizácie, sociálnych sietí a neustálej prítomnosti obrazoviek elektronických zariadení vyvíja veľmi prudko. Avšak niektoré prostriedky, ktorými sme boli zvyknutí odovzdávať našim príjemcom svoje reklamné oznámenie, prestali na veľkú časť týchto príjemcov fungovať. Dnes už vďaka meraniu výkonnosti v kampaniach prostredníctvom digitálnych technológií dokážeme zistiť, ktoré peniaze vložené do reklamy sú len vyhadzovanie oknom a ktoré nie. Naše reklamy teda môžu byť stále účinné, dokonca ich môžeme zefektívňovať a môžeme prostredníctvom marketingovej komunikácie stále osloviť nových zákazníkov.

Sylabus


1. Online vs. Offline reklama

 • výzkum výdajů za reklamu
 • marketingové rozpočty se lehce snížily
 • rozpočty kladú dôraz na retenciu
 • rozloženie rozpočtov
 • efektivita a jej meranie v online a offline marketingu
 • offline

2. Personalizácia

 • dáta-súkromné vs. transparentnosť
 • strojové učenie
 • automatizovaná ponuka v závislosti na skoršej aktivite a dopyte
 • on demand (tu a teraz)

3. Očakávania nakupujúceho

 • technológie a ich možnosti
 • chat a chatbot
 • zapamätaná karta
 • influenceri

4. Generácie X vs. Generácie Y

 • generácie X
 • generácie Y
 • model Crush
 • nový archeotyp – young urban creatives vs. Hipster

5. eCommerce

 • analytické nástroje – segmentácia
 • AppStore, PlayStore
 • Beacon

Literatúra


 • Kotler, P; Keller, K. Marketing Management, Grada Publishing
 • VAN DER BERGH, J. Jak cool značky zůstávají hot, Mattias Behrer, Bizbooks