Logistika zásobovania, skladovania a distribúcie (online)

Cieľom modulu je orientovať sa v problematike zásobovania, skladovania a distribúcie.

Garant a lektor študijného modulu


Jiří Kunz


Anotácia


Správne zásobovanie je jednou z najdôležitejších častí logistických systémov. Z hľadiska podnikového riadenia už nevystačíme s jedným fixným plánom, ale do popredia sa dostávajú metódy ako kontinuálne plánovanie (preplánovanie a úprava plánu kedykoľvek), forecasting (aktualizácia plánu alebo automatická prognóza na základe trendov), inkrementálne metódy plánu (úprava plánu paušálne o percento, hodnotu alebo rozpúšťanie plánových hodnôt na nižšie úrovne, kopírovanie hodnôt ai). Vzhľadom na zmeny vstupných parametrov plánu je nutné ich modelovať a tvoriť rôzne varianty predpovedí alebo simulácií. Ak patríte k spoločnostiam, ktoré plánujú tri až šesť mesiacov, je najvyšší čas tieto návyky zmeniť, môžete si byť istí, že recesia na vás nepočká. Je potrebné si uvedomiť, že podmienky sa neustále menia a treba na ne vhodne reagovať. Ak sa máte práve teraz kvalitne, rýchlo a správne rozhodnúť, určite je vaším cieľom tak urobiť na základe kvalitných, úplných, štruktúrovaných a vierohodných informácií tzv. jedinej verzie pravdy, ako sa v odvetví performance management často glosuje. V zlých časoch už nie je priestor na hľadanie informácií, ich konsolidáciu, kontrolu, prípravu a tvorbu požadovaného výstupu. Nie je nezvyčajné, že sa veľmi často objavujú úlohy pre controlling v zmysle pripraviť report porovnania skutočnosti a trojmesačného aktualizovaného forecastu za určitý segment produktov, segment trhu, a to v troch variantoch podľa vývoja menového kurzu, to všetko za päť minút pre manažéra pred Master of Business Administration (MBA) MBA Doprava, spoje a logistika Business Institut kľúčovou poradou. Svoje si samozrejme žiada aj plánovanie v zmysle riadenia plánovacieho procesu v zmysle jeho zrýchlenia, zefektívnenia pri zvýšení variantnosti a početnosti predpovedí.

Sylabus


1. Funkcia skladov

 • príjem zásob
 • zhromaždenie zásob

2. Sklady a skladovanie

 • voľné skladovanie
 • presun, uskladnenie produktov
 • meranie parametrov skladových procesov

3. Postup pri návrhu skladu

 • stanovenie cieľa
 • analýza
 • zhromaždenie informácií
 • realizácia projektu

Literatúra


 • JAROMÍR SCHON, Logistika, Computer Media, Praha 2022
 • PETR PERNICA, Logistika pro 21. století, Radix, Praha 2005