Logistika a controlling (Praha)

Modul má pripraviť študenta na kontrolnú činnosť v akejkoľvek oblasti logistiky. Cieľom je zoznámiť sa s možnosťami, ktoré sú využívané štandardne a umením ich aplikovať do spravovaných odborov. Rovnako ako premýšľať nad novými vhodnými a aplikačne užitočnými kontrolnými procesmi v globálnom aj mikro pojednaní v odbore, kde študenti modulu pôsobia.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Šárka Tomisová, DBA


Anotácia


Kontrolná činnosť je spojená so všetkým konaním ľudstva, kedy vytýčené ciele riadime postupom/plánom, z ktorého vyplývajú špecifické požiadavky pre úspešné naplnenie. Ideálna predstava – plán je ovplyvňovaný celou plejádou viac a menej predvídateľných faktorov. Tieto v dôsledkoch ovplyvnia výsledky a tiež odchýlky od plánovanej požiadavky. Čím viac ich odhadneme, tým viac s nimi môžeme pracovať.

Sylabus


1. Controlling ako riadiaci prvok

 • názvoslovie controllingu
 • stratégie uplatňovania

2. Kontrolné fázy a ukazovatele

 • analýza procesu
 • sledovanie a hodnotenie
 • práca s výsledkami

3. Zásady pre správnu definíciu

 • identifikácia
 • merateľnosť
 • hodnoty a normy

Literatúra


 • HALÁSEK, D. Kontrolní systémy. Vysoká škola logistiky. ISBN 978-80-87179-16-1.

Časopisy:

 • „Logistika“ vydavatel „Economia“
 • „Systémy logistiky“ vydavatel „ATOZ Marketing Sevices, spol. s r.o.“
 • „Transport a logistika“ vydavatel „LUXUR Media s.r.o.“