Logisticky vedená firma (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s logistikou, ktorá má svoju históriu, súčasnosť a svoje súčasné postavenie vo firme. Modul špecifikuje hlavné úlohy logistiky vo firme a jej nadväznosti na ďalšie činnosti firmy vo vnútri aj na vonku. Globálne poňatie logistiky dáva tomuto novému odboru úplne iný rozmer, a preto jeho dobrá znalosť dáva náskok všetkým jeho používateľom.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Šárka Tomisová


Anotácia


V module „Logisticky vedená firma“ sa zameriame na logistiku všeobecne a to predovšetkým z pohľadov štandardov, ktoré logistika do firiem prináša, prípadne sa zatiaľ neuplatňuje, ale dobrá prax ponúka. Zoznámime vás s teoretickými prístupmi, ktoré majú reálne využitie a to nielen vo firemnej praxi. Celkovo je tento modul dobre uchopiteľný aj pre „nelogistikov“ (ľudí, ktorí v logistike – zdanlivo – nepracujú). Modul by mal uviesť do možností, ktoré tento smer ponúka a rýchlo sa dá uchopiť a realizovať v praxi.

Sylabus


1. História pojmu

 • etymológia slová logistika

2. Vývoj logistiky

 • delenie logistiky

3. Služby logistiky

 • riadenie zásob
 • výroba
 • distribúcia

4. Činnosti logistiky

 • nákup
 • produkcia
 • predaj

5. Outsourcing

6. Ľudia v logistike

 • personálne aspekty

7. Riziká a ich obmedzenie

 • analýza rizík
 • systémy v zásobovacej logistike
 • plánovanie

Literatúra


 • Kolektiv autorů: „Logistika v praxi“, Praha -VERLAG DASHÖFER, ISSN: 1804-2805
 • NĚMEC, F. „Logistické procesy“, Slezská univerzita v Opavě, Karviná, ISBN 80-7248-128-2
 • PERNICA, P.: „Logistika – vymezení a teoretické základy“, VŠE Praha, Praha, ISBN 80-7079-820-3
 • SIXTA, J.,Žižka, M.: „Logistika – Používané metody“, Computer Press, a.s. Brno, ISBN978-80-251-2563-2
 • SIXTA,J., Máčat, V.: „Logistika – Teorie a praxe“, Computer Press, a.s. Brno, ISBN978-80-251-0573-3