Logisticky nastavené procesy (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s procesmi systémov a predovšetkým ich účinným nastavením. Modul, je zameraný na všeobecnú znalosť procesov, systémov, procesného správania a procesného riadenia, a to všetko za praktického uchopenia všetkých znalostí z oblasti logistiky a ďalších sprievodných disciplín, ktoré logistika vo svojich prístupoch uplatňuje a využíva. Aplikácia teoretických prístupov vzhľadom na využitie v praxi je hlavnou úlohou pre úspešnú postupovú prácu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Šárka Tomisová, DBA

Anotácia


Procesy nás sprevádzajú vo všetkých systémoch, na ktorých sa zúčastňujeme, či už priamo, alebo sprostredkovane. To, že sa mení, je ich dynamickou vlastnosťou, ktorá ovplyvňuje kvalitu av súčasnosti aj konkurencieschopnosť obstáť v trhovom svete. Dynamika je daná svojou povahou, prečo sa nové procesy zavádzajú a existujúce inovujú ich prebudovaním – pre aktuálnu požiadavku a nové nastavenie. Procesy a ich správne nastavenie sú v každom systéme prioritnou záležitosťou. Aj drobná zmena má vplyv na okolie, preto sa musia nastavovať procesy tak, aby dopad na okolie bol čo najmenší.

Sylabus


1. Logistika a logistické procesy

 • vonkajšie vplyvy
 • vnútorné vplyvy

2. Ciele logistiky a ich vývoj

 • história
 • súčasnosť

3. Nároky modernej logistiky

 • aktuálnosť
 • optimalizácia

4. Systémovo orientované metódy

 • prieskum, hypotéza, prognóza
 • cieľ
 • organizácia zmeny

5. Postupy a vstupné nastavenia

 • zavádzanie nového procesu
 • rekonštrukcia existujúceho procesu a jeho doplnenie
 • likvidácia procesu

Literatúra


 • SIXTA, J. – Mačát, V. Logistika – teorie a praxe, Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0573-3.

Časopisy:

 • Logistika“ vydavatel „Economia“
 • „Systémy logistiky“ vydavatel „ATOZ Marketing Sevices, spol. s r.o.“
 • „Transport a logistika“ vydavatel „LUXUR Media s.r.o.“