Leadership v oblasti IT (online)

Cieľom modulu je uvedomiť si zásady leadershipu, ktoré sú potrebné na dobré pochopenie tejto tematiky v oblasti riadenia tímov IT firiem.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotácia


V dnešnom svete biznisu máme zaujímavé množstvo ľudí vo vedúcich rolách. Je však otázka, ako sa im darí úspešné viesť tímy ľudí. V poslednej dobe v praxi vidím, že máme veľké množstvo direktívnych šéfov, ktorí leadership pod kožou nemajú a ani ho nechcú mať. Som ale optimistka a verím, že sa situácia čoskoro zmení. V oblasti IT leadershipu si musíme uvedomiť hlbokú potrebu zlepšiť túto disciplínu predovšetkým prostredníctvom mäkkých zručností.

Literatúra


Povinná literatúra:

  • OWEN, Jo.: Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi. Praha: Grada, 2006, ISBN 8024717263
  • COVEY, Stephen M. R. a Rebecca R. MERRILL. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-176-8.

Doporučená literatúra:

  • PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-5515-1
  • ADAIR, John. Leadership – Učte se od velkých vůdců. Computer Press, 2006, ISBN 802511256X (jedna z nejlepších publikací v této oblasti)
  • LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2139-9. Tři pilíře úspěšného manažera – Jo Owen – Grada
  • MAXWELL, John C. Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti. Hodkovičky: Pragma, c2002. ISBN 80-7205-870-3.