Leadership a vedenie tímu (online)

Cieľom tohto modulu je uvedomiť si zásady leadershipu, ktoré sú potrebné pre dobré pochopenie tejto tematiky. V poslednej dobe v praxi vidíme, že máme veľké množstvo direktívnych šéfov, ktorí leadership pod kožou nemajú a ani ho nechcú mať, a preto sa v tomto module naučíme, ako sa správne správať k svojim podriadeným a aké zásady využívať pri vedení ľudí a pri manažérskom rozhodovaní.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotácia


V dnešnom svete biznisu máme zaujímavé množstvo ľudí vo vedúcich úlohách. Je však otázka, ako sa im darí úspešné viesť tímy ľudí. Vedenie je proces, pri ktorom jednotlivec určuje smer, ktorým by sa mala skupina ľudí vydať, metódami, ktorými toho docieli. V tomto module sa pokúsime načrtnúť práve tie správne metódy a postoje, vďaka ktorým by sa mal človek stať tým pravým leadrom.

Sylabus


1. Vlastnosti dobrého leadera

 • vízia
 • integrita
 • oddanosť, pokora
 • tvorivosť

2. Model kompetencií manažérov

 • manažérske kompetencie
 • ovplyvňovanie spolupracovníkov
 • riadenie ľudských zdrojov
 • vodcovstvo

Literatúra


 • ADAIR, J. Leadership – Učte se od velkých vůdců, Computer Press
 • OWEN, J. Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi, Grada Publishing, a.s.
 • OWEN, J. Tři pilíře úspěšného manažera, Grada
 • M.R. COVEY, S. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše , Management Press
 • MAXWELL, J. Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti?
 • PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, Grada