Krízová komunikácia (Praha)

Cieľom modulu je odovzdať študentom skúsenosti z konkrétnych krízových situácií a naučiť ich, ako takéto situácie zvládať v praxi.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Ondřej Kubala

Anotácia


Cieľom modulu je odovzdať študentom skúsenosti z konkrétnych krízových situácií a naučiť ich, ako takéto situácie zvládať v praxi. Práve kríza je okamihom, kde sa po PR špecialistoch požaduje bleskové a bezchybné riešenie situácie. Tieto situácie vyžadujú okrem dostatku životných a pracovných skúseností aj schopnosť strategického myslenia a dôkladnú prípravu na potenciálne problémy. Cieľom je naučiť študentov premýšľať tak, aby sa dokázali na mediálne krízy dôkladne pripraviť av prípade ich vypuknutia ich zvládli.

Sylabus


 • Kto je to tlačový hovorca a aké sú jeho úlohy.
 • Kto je to novinár, kto je to môj novinár a čo všetko o ňom musím vedieť, aby som s ním bol schopný efektívne pracovať.
 • Postavenie tlačového hovorcu vo firme.
 • Aktívny PR – ako by mal hovorca s novinármi pracovať.
 • Reaktívny PR – čo novinári od hovorcu očakávajú a ako sa vyvarovať základných chýb, ktoré môžu zničiť vzťahy s novinármi.
 • Čo je to kríza a ako sa na ňu pripraviť.
 • Špecifiká mediálnych kríz.
 • Strategické riadenie krízovej komunikácie.
 • Úlohy PR v kríze – pracovníci PR musia riešiť oveľa viac oblastí, než len médiá.
 • Zásady komunikácie s novinármi v prípade krízy.
 • Riešenie prípadových štúdií.

Literatúra


 • HEJLOVÁ, Denisa: Public relations, Praha, Grada Publishing 2015, 256 str., ISBN 978-80-247-5022-4