Konceptualizácia a design eventov (online)

Modul poslucháčov zoznámi so základnou terminológiou, predstaví kľúčové nástroje Event manažmentu a zaradí odbor do širšieho kontextu vo vzťahu k praktickému marketingu.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Kateřina Chvátalová

Anotácia


Cieľom modulu je zoznámiť účastníkov so súčasným prístupom teórie a predovšetkým praxe k Event manažmentu z pohľadu tvorby konceptu a designu rôznych typov akcií. Bude predstavené, prečo je koncept akcie zásadný pre jej úspech, kde získavať nápady, ako s nimi efektívne pracovať, čomu sa vyhnúť atď. Budeme sa venovať typológii eventov s dôrazom na zábavné, interaktívne a vzdelávacie akcie, preskúmame celý rad praktických typov a rád. Zoznámime sa tiež s možnosťami aj nástrahami online akcií a hybridným formátom stretávania. Budeme zdôrazňovať orientáciu na zákazníka a cieľ každého organizátora akcií, ktorým je garancia unikátneho zážitku každého účastníka akcie.

Sylabus


 • druhy akcií a ich koncepty
 • dizajn, program a priebeh úspešnej akcie
 • druhy akcií a ich koncepty

Literatúra


Povinná literatúra:

 • Getz, D. Event Studies Theory, Research and Policy for Planned Events. 2007.
 • Davidson, Rob. Business Events. 2019
 • Lattenberg, Vivien. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010.
 • Šindler, Petr. Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing a.s., 2003.

Doporučená literatúra:

 • Berridge, Graham: Events Design and Experience. New York: Routledge, 2011.
 • Chvátalová, Kateřina: Event Management. Ambis, 2020.
 • Englich, Guido and Remmers, Burkhard: Planning guide for conference and communication environments. Bad Munder: Wilkhahn, 2008.
 • Preston, C. A.: Event Marketing. New Jersey: John Wiley and sons, 2012.
 • Richards, Greg and Palmer, Robert: Eventful cities. Oxford: Elsevier Ltd., 2010.
 • Tribe, John: The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Oxford: Elsevier Ltd., 2011.