Komunikačné zručnosti a vyjednávanie v oblasti cestovného ruchu (Praha)

Cieľom modulu je vykonať účastníkov technikami vyjednávania a efektívnou komunikáciou. Poznáte a pochopíte význam jednotlivých fáz vyjednávania, budete si vedieť pripraviť stratégiu, pracovať s prístupom win-win. Zistíte, aké používať taktiky a techniky, a ako sa brániť prípadnej manipulácii.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotácia


V našej modernej dobe sme obklopení konfliktmi. Navyše, vďaka moderným technológiám a 24-hodinovému spravodajstvu, sme o ich existencii informovaní kedykoľvek zapneme televíziu, rádio, pripojíme sa na sieť. Aj v našich súkromných životoch sa konflikty objavujú pomerne často. Ako ale konflikty vznikajú? Čo ich vytvára? Existencia konfliktov nie je možná vo vzduchoprázdne, tj bez ľudskej intervencie. Konflikty neexistujú ako prirodzené javy na vnímaní, vôli a postojoch ľudí nezávislé. Ale práve naopak, konflikty sú najčastejšie interpersonálne, keď konflikt existuje medzi jednotlivcami či skupinami alebo dokonca národmi.

Sylabus


Techniky riešenia konfliktov a úloha vyjednávania

Príčiny konfliktov

Vyjednávať znamená komunikovať

Vyjednávanie

 • fáza vyjednávania
 • mapovanie vyjednávacieho poľa
 • oddelenie postojov od záujmov
 • BATNA a priestor na vyjednávanie

Vyjednávacie štýly

 • principiálny vyjednávací štýl
 • kooperatívny štýl vyjednávania
 • virtuálny štýl vyjednávania
 • deštruktívny štýl vyjednávania

Používané techniky, odhalenie manipulácie a ako im odolať

 • zdanie iných ponúk, jednanie po častiach, zavádzajúce otázky, zvyšovanie požiadaviek, salámová taktika, blížiaca sa udalosť ai.
 • využitie sily konkurencie, legitimity či odborných znalostí i sily rizika, morálky, vytrvalosti ai.
 • nátlakové techniky vo vyjednávaní
 • zámerné klamanie: falošné fakty, chýbajúce oprávnenie ai.
 • pozičný tlak – extrémne požiadavky a ich odmietanie
 • psychologický tlak

Literatúra


 • ATKINSOVÁ, Lucie. Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6704-2.
 • SCHRANNER, Matthias. Umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných situacích: strategie a taktiky pro složité případy. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3609-9.
 • PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 3., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-4485-8.
 • SPENCE, Gerry. Jak správně argumentovat a pokaždé zvítězit: doma, v práci, na kolbišti, kdekoliv a každý den. Praha: Alternativa, [1996]. ISBN 80-85993-19-8.