Komunikačné a prezentačné zručnosti (Praha)

Cieľom tohto modulu je uvedomenie si vstupov pre odovzdanie zrozumiteľnej a jasnej informácie. Ďalej je veľmi dôležité efektívne odovzdať informácie tzv. Efektívna komunikácia. V závere tohto modulu si povieme najúčinnejšie tipy & triky v oblasti prezentačných zručností.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jana Puhalová

Anotácia


Úspech prezentácie a všetkej komunikácie vždy určuje naša osobnosť. Je teda samozrejmé pracovať na svojom prirodzenom prejave – autenticite. Náš „vnútorný jas“ obohacuje náš prejav a zásadne dopomáha k naplneniu komunikačného zámeru. Prirodzený prejav ovplyvňuje komplexne naše vystupovanie, posilňuje presvedčivosť nášho prejavu, pomáha nám sebavedome vystupovať a nechať vyniknúť práve tú našu osobnosť.

Sylabus


1. Prirodzený prejav

 • vstupy pre úspešnú prezentáciu
 • komunikačné slučky

2. Raport

 • vnímanie hemisfér
 • neurolingvistické programovanie

3. Prvky komunikácie

 • verbálna komunikácia
 • neverbálna komunikácia

Literatúra


 • BRADBURY, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Computer Press, Brno, ISBN: 978-80-251-1622-7,
 • MEDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3455-2,
 • GALLO, C. Mluv jako TED. 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí, BizBooks, Brno, ISBN 978-80-265-0453-5.
 • GALLO, C. Tajemství skvělých prezentací Steeva Jobse, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4389-9
 • JIŘINCOVÁ, B. Efektivní komunikace pro manažery, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1708-1
 • WHITMORE, J. Koučování- rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Management Press.