Inovácia a technológie (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť účastníkov so súčasným pohľadom vedy i praxe na inovácie, prečo sa inováciou zaoberať, kde získavať nápady, ako s nimi systematicky pracovať, vyhodnocovať a uvádzať do života. Budeme sa venovať metóde Design thinking, predložíme Vám celý rad praktických aplikácií, budeme zdôrazňovať zvyšovanie hodnoty pre zákazníka.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


V dnešnej rýchlej dobe je význam inovácií prakticky neoceniteľný. Inovácie sú všade okolo nás a zásadným spôsobom nám zasahujú do života. Inovácie sú hýbateľom zmien a umožnili človeku zásadne zmeniť jeho život. Inovácie v podnikovom prostredí predstavujú nástroj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti. Naštartovať inovačný proces je zložitá úloha, ktorá môže stáť podnik nielen množstvo vynaložených prostriedkov, ale tiež môže byť impulzom k zmene podnikovej kultúry a myslenie ľudí.

Sylabus


1. Inovácie

  • delenie inovácií
  • druhy inovácií

2. Design thinking

  • prístup
  • spôsob uvažovania
  • prvky

Literatúra


  • KNAPP J.: Sprint – Jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech. ISBN 978-80-7555-023-1
  • DYTRT, Z.; STŘÍTEZKÁ, M. Efektivní inovace: odpovědnost v managementu. Brno: Computer Press, 150 s. ISBN 978-80-251-2771-1
  • KOŠTURIAK J., CHAL J.: Inovace – vaše konkurenční výhoda. C Press
  • TIDD J., BESSANT J., PAVITT K: Řízení inovací. Computer Press
  • VLČEK R.: Management hodnotových inovací. Management Press