Finančné plánovanie a cost management (Praha)

Modul poslucháčov zoznámi so základnou terminológiou, predstaví kľúčové finančné nástroje Event managementu a uvedie poslucháčov do problematiky dodávateľského segmentu vrátane vyjednávacích stratégií.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Kateřina Chvátalová

Anotácia


Cieľom modulu je zoznámiť účastníkov s teóriou i praxou tvorby rozpočtu a kalkulácie akcií rôznych typov. Bude predstavené, prečo je rozpočet akcie zásadný pre jej úspešnú realizáciu, ako nastaviť kontrolný mechanizmus, čomu sa vyhnúť atď. Neoddeliteľnou súčasťou tvorby rozpočtu je tiež zoznámenie sa s hlavnými aktérmi eventového dodávateľského segmentu. Budeme sa prevažne venovať situácii, kedy je cieľom akcie zisk. Okrem toho však tiež predstavíme neziskové akcie a psychológiu vyjednávania s dodávateľmi. Predložíme celý rad praktických typov a rád, ako zostaviť funkčný rozpočtový plán akcie, kde je možné ušetriť a ako akciu účinne priebežne kontrolovať z hľadiska nákladov.

Sylabus


 • kalkulácia a príprava rozpočtu
 • dodávateľský segment a vyjednávacia stratégia
 • ziskové a neziskové akcie

Literatúra


Povinná literatúra

 • Getz, D. Event Studies Theory, Research and Policy for Planned Events. 2007.
 • Davidson, Rob. Business Events. 2019
 • Lattenberg, Vivien. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010.
 • Šindler, Petr. Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing a.s., 2003.

Doporučená literatúra

 • Berridge, Graham: Events Design and Experience. New York: Routledge, 2011.
 • Chvátalová, Kateřina: Event Management. Ambis, 2020.
 • Chvátalová, K: MICE v době (po)koronavirové: přechodný stav nebo trvalá redefinice oboru? Trendy v podnikání. 2022.
 • Englich, Guido and Remmers, Burkhard: Planning guide for conference and communication environments. Bad Munder: Wilkhahn, 2008.
 • Preston, C. A.: Event Marketing. New Jersey: John Wiley and sons, 2012.
 • Richards, Greg and Palmer, Robert: Eventful cities. Oxford: Elsevier Ltd., 2010.
 • Tribe, John: The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Oxford:
  Elsevier Ltd., 2011.