Event Safety (Praha)

Modul poslucháčov zoznámi so základnou terminológiou, predstaví kľúčové nástroje krízového Event manažmentu a uvedie poslucháčov do problematiky rôznych podôb možných krízových situácií v rámci organizovania akcií, a to vrátane návrhu možných riešení.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Kateřina Chvátalová

Anotácia


Cieľom modulu je predstaviť najzákladnejší princíp event manažmentu: minimalizáciu rizika. Akcia je komplexný súbor činností ovplyvnených mnohými premennými a faktormi, ktoré sa môžu často meniť. Však je tiež Event management jedným z najviac stresujúcich zamestnaní! Preto je nevyhnutné poznať správne zmluvné postupy, možné typy kritických situácií a zodpovedajúce typy reakcií organizátorov. Zabezpečiť hladký priebeh akcie je totiž kompetencie, ktorá vyžaduje nielen skúsenosť, ale aj znalosť podmienok, prostredia a možností, ako zachovať chladnú hlavu a tak potrebný nadhľad. Väčšina prezentovaných postupov a rád pochádza z konkrétnej praxe realizovaných akcií.

Sylabus


 • zmluva
 • hlavné riziká počas akcií
 • vplyvy kríz na Event management

Literatúra


Povinná literatúra:

 • Getz, D. Event Studies Theory, Research and Policy for Planned Events. 2007.
 • Davidson, Rob. Business Events. 2019
 • Lattenberg, Vivien. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010.
 • Šindler, Petr. Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing a.s., 2003.

Doporučená literatúra:

 • Berridge, Graham: Events Design and Experience. New York: Routledge, 2011.
 • Chvátalová, Kateřina: Event Management. Ambis, 2020.
 • Chvátalová, K: MICE v době (po)koronavirové: přechodný stav nebo trvalá redefinice oboru? Trendy v podnikání. 2022.
 • Englich, Guido and Remmers, Burkhard: Planning guide for conference and communication environments. Bad Munder: Wilkhahn, 2008.
 • Preston, C. A.: Event Marketing. New Jersey: John Wiley and sons, 2012.
 • Richards, Greg and Palmer, Robert: Eventful cities. Oxford: Elsevier Ltd., 2010.
 • Tribe, John: The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Oxford: Elsevier Ltd., 2011.