Event Marketing (online)

Cieľom modulu je poukázať na teoretické východiská problematiky event marketingu a ich následnú aplikáciu v praxi v podobe strategických krokov na naplnenie stanoveného cieľa.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Jakub Horváth, PhD., MBA

Anotácia


Event marketing je stratégia, ktorú marketéri používajú na propagáciu svojej značky, produktu alebo služby s osobnou angažovanosťou v reálnom čase. Eventy, resp. akcie či udalosti, môžu byť online alebo off-line a spoločnosti sa ich môžu zúčastniť ako organizátori, spolu organizátori, účastníci alebo sponzori. Či už online alebo osobne, event marketing je dokonalým spôsobom, ako sa spojiť s publikom, prezentovať značku a dosahovať požadované výsledky.

Sylabus


 • definice event marketingu
 • nejlepší strategie event marketingu
 • druhy event marketingu
 • role společnosti na akci
 • proč je třeba mít vstupní stránku (landing page) akce
 • co je třeba dělat po akci

Literatúra


 • FRISSEN, R., 2016. Handbook Event Design. Amsterdam: BIS publisher. ISBN 9789063694340.
 • GENADINIK, A., 2015. Event Planning: Management & Marketing for Successful Events: Become an Event Planning Pro & Create a Successful Event Series. Južná Karolína: Createspace Independent Publishing Platform. ISBN 9781519178206.
 • JONES, L. J., 2023. The Event Planning Toolkit. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1538173923.
 • LATTENBERG, V., 2010. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2397-3.
 • LENHART, J., 2007. Fórum manažéra. Bratislava. ISSN 1336-7773.
 • LINDSEY, K., 2011. Planning and Managing a Corporate Event. Oxford: How to books. ISBN 978-1845284619. PRESTON, CH., 2012. Event Marketing – How to Successfully Promote s, Festivals, Conventions, and Expositions, 2nd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. ISBN 9780470891070.
 • ŠINDLER, P., 2003. Event marketing. Praha: Grada Publishing. ISBN 8024706466.
 • YOUNG, M., 2017. Ogilvy o reklamě v digitálním věku. Bratislava: Svojtka&Co. ISBN
  9788025621592.