Architektúra infraštruktúry IS/IT (Praha)

Cieľom modulu je dôkladne vysvetliť historický vývoj architektúry IS/IT od sálových počítačov a mainframe cez systémy server-klient a databázové systémy k webovým aplikáciám, až po jednotlivé formy dnes toľko populárneho cloud computingu (IaaS, PaaS, SaaS a DaaS). Zoznámenie sa so základnou terminológiou z oblasti architektúry IS/IT, a to ako na úrovni HW, tak z pohľadu SW

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Roman Smolka

Anotácia


V prvej časti tohto modulu sú podrobne vysvetlené ďalšie kľúčové pojmy z oblasti IS/IT so zameraním na infraštruktúru IS/IT. Ďalej je uvedené, ako rozdeľujeme informačné technológie, trendy posledných rokov v oblasti HW, SW, metód a nástrojov vývoja IS/IT, organizácie a riadenia IS/IT. V ďalšej časti je predstavený historický vývoj architektúry IS/IT od sálových počítačov a mainframe cez systémy server-klient a databázové systémy k webovým aplikáciám, až po jednotlivé formy dnes toľko populárneho cloud computingu (IaaS, PaaS, SaaS a DaaS).

Sylabus


1. vlastnosti informačných systémov

 • schopnosť podpory rozhodujúceho cieľa
 • vnútorná integrácia dát
 • efektívny prístup interných a externých dát
 • previazanosť technológií

2. projektovanie IS

 • procesne orientované prístupy
 • dátovo orientované
 • štruktúrované

3. cloud computing

 • hlavné ciele
 • virtualizácia
 • distribučný model

Literatúra


 • VOŘÍŠEK, J., PAVELKA, J. a VÍT, M. Aplikační služby IS/ICT formou ASP – Proč a jak pronajímat informatické služby. Praha: Grada Publishing. ISBN: 80-247-0620-2.
 • VOŘÍŠK, J., Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6
 • ARMBRUST, M., A view of Cloud Computing. Communications of the ACM, 53:50–58, 2010.
 • Komplexní rešení pro datová centra. CONTEG, spol. s.r.o.; <http://www.conteg.cz/files/1/soubory/26/cs/tsfdc-vz-ver21-hq-cz.pdf>.
 • HOUSER, P. Cloud computing: trend, nebo další buzzword?. Lupa.cz; <http://www.lupa.cz/clanky/cloud-computing-trend-nebo-dalsi-buzzword/>.
 • KODERA, J. První ceská definice cloud computingu,. AbakoWiki; <http://www.abako.cz/blog/552/prvni-ceska-definice-cloud-computingu/>.
 • Application Portfolio Management. [Online]. [Citace: 13. únor 2012.]http://en.wikipedia.org/wiki/Application_Portfolio_Management#Return_on_Investment.