Naši ľudia

Na vedenie školy sa môžete obrátiť s akýmkoľvek dotazom týkajúcim sa štúdia všetkých manažérskych programov. Rovnako si môžete dojednať nezáväznú schôdzku, na ktorej Vám zástupcovia vedenia Business Institutu podrobne predstavia obsah jednotlivých študijných programov a individuálne vyriešia Vaše požiadavky spojené so štúdiom.

Vedenie Business Institutu

Ing. Ivo Ducheček

riaditeľ
duchecek@businessinstitut.cz
Naši ľudia

JUDr. Luboš Bárta, MBA

tajomník
barta@businessinstitut.cz
Naši ľudia

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

riaditeľ pre štúdium
spanielova@businessinstitut.cz
Naši ľudia

prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

riaditeľ pre stratégiu a rozvoj
soucek@businessinstitut.cz
Naši ľudia

Mag. Martin Muzikant, Ph.D.

zástupca riaditeľa pre medzinárodné vzťahy
muzikant@businessinstitut.cz
Naši ľudia

Študijné oddelenie

Iveta Šobrová

vedúca študijného oddelenia
sobrova@businessinstitut.cz +420 234 221 343
Naši ľudia

MgA. et Mgr. Martina Letochová

študijní koordinátorka
letochova@businessinstitut.cz +420 234 221 342
Naši ľudia

Recepcia a sekretariát

BcA. Tereza Hořtová

recepčná
hortova@businessinstitut.cz
Naši ľudia

Knižnica

Iveta Šobrová

vedúca študijného oddelenia
sobrova@businessinstitut.cz
Naši ľudia

Marketing a PR

Ing. Pavlína Marková

marketingová špecialistka
marketing@businessinstitut.cz
Naši ľudia