Lektori

Výučbu na Business Institute zaisťujú špičkoví odborníci, ktorí majú mnohoročné skúsenosti zo sveta biznisu aj lektorskej činnosti. Študenti tak majú istotu, že sa im v rámci vybraného manažérskeho programu budú venovať skutoční špecialisti a profesionáli na danú oblasť, ktorí im odovzdajú praktické vedomosti a aktuálne know-how.

Mgr. Jana Adámková, Ph.D

Mgr. Jana Adámková, Ph.D

Profil lektora
Ing. Ondřej Antoš, LL.M.

Ing. Ondřej Antoš, LL.M.

Profil lektora
JUDr. Luboš Bárta, MBA

JUDr. Luboš Bárta, MBA

Profil lektora
JUDr. Eva Barešová

JUDr. Eva Barešová

Profil lektora
Ing. Jan Barták

Ing. Jan Barták

Profil lektora
Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Profil lektora
PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Profil lektora
JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, MSc, LL.M., Ph.D.

JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, MSc, LL.M., Ph.D.

Profil lektora
Ing. Zdeněk Boháč

Ing. Zdeněk Boháč

Profil lektora
doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.

doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Profil lektora
Ing. Vladimír Bříza, MBA

Ing. Vladimír Bříza, MBA

Profil lektora
Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský

Profil lektora
JUDr. Zuzana Císařová

JUDr. Zuzana Císařová

Profil lektora
Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D.

Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D.

Profil lektora
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Profil lektora
Ing. Vladimír Kufner

Ing. Vladimír Kufner

Profil lektora
Ing. Petr Mačat, Ph.D.

Ing. Petr Mačat, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Petr Marounek, Ph.D.

Ing. Petr Marounek, Ph.D.

Profil lektora
Bc. Miloslav Pecinovský

Bc. Miloslav Pecinovský

Profil lektora
Ing. Tomáš Rain, Ph.D.

Ing. Tomáš Rain, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Miloslav Slanina

Ing. Miloslav Slanina

Profil lektora
Ing. David Pejčoch, DiS. CAPM

Ing. David Pejčoch, DiS. CAPM

Profil lektora
Ing. Roman Smolka

Ing. Roman Smolka

Profil lektora
Ing. Libor Široký, CISM, CRISC, AMBCI

Ing. Libor Široký, CISM, CRISC, AMBCI

Profil lektora
Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.

Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.

Profil lektora
Ivo Kubíček

Ivo Kubíček

Profil lektora
Ing. Luděk Novák

Ing. Luděk Novák

Profil lektora
JUDr. Ivan David

JUDr. Ivan David

Profil lektora
Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Pavla Krejčí

Mgr. Pavla Krejčí

Profil lektora
Doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.

Doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.

Profil lektora
Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.

Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.

Profil lektora
Ing. Michal Mervart, Ph.D.

Ing. Michal Mervart, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Svatopluk Strachota

Ing. Svatopluk Strachota

Profil lektora
Mgr. Ivana Halamová Dobíšková, LL.M.

Mgr. Ivana Halamová Dobíšková, LL.M.

Profil lektora
JUDr. Klára Dvořáková, M. A.

JUDr. Klára Dvořáková, M. A.

Profil lektora
Mgr. Petr Pavlíček

Mgr. Petr Pavlíček

Profil lektora
Mgr. Vladimír Syruček

Mgr. Vladimír Syruček

Profil lektora
Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Michal Filla, PhD. LL.M

Ing. Michal Filla, PhD. LL.M

Profil lektora
Ing. Šárka Tomisová, DBA

Ing. Šárka Tomisová, DBA

Profil lektora
Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.

Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.

Profil lektora
PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

Profil lektora
Ing. David Pinka

Ing. David Pinka

Profil lektora
Ing. Julius Přenosil

Ing. Julius Přenosil

Profil lektora
Ing. Daniel Häusler

Ing. Daniel Häusler

Profil lektora
Jiří Kunz

Jiří Kunz

Profil lektora
Ing. Michal Vohralík

Ing. Michal Vohralík

Profil lektora
Petra Mocová Horáková

Petra Mocová Horáková

Profil lektora
PhDr. Jakub Horváth, PhD., MBA, MSc.

PhDr. Jakub Horváth, PhD., MBA, MSc.

Profil lektora
PhDr. Jana Hudcová

PhDr. Jana Hudcová

Profil lektora
Ing. Kateřina Chaloupková

Ing. Kateřina Chaloupková

Profil lektora
Mgr. Kateřina Chvátalová

Mgr. Kateřina Chvátalová

Profil lektora
PhDr. Jitka Patríková

PhDr. Jitka Patríková

Profil lektora
Filip Ondruš, MBA

Filip Ondruš, MBA

Profil lektora
Ing. Antonín Janda

Ing. Antonín Janda

Profil lektora
Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Profil lektora
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

Profil lektora
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Profil lektora
Jiří Jón

Jiří Jón

Profil lektora
Mgr. Jana Jurčíková

Mgr. Jana Jurčíková

Profil lektora
Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Ludmila Klimešová, MBA

Ing. Ludmila Klimešová, MBA

Profil lektora
Ing. Martin Konečný, CISM

Ing. Martin Konečný, CISM

Profil lektora
Ing. Jan Kovalčík, CIA

Ing. Jan Kovalčík, CIA

Profil lektora
Ing. Ondřej Kubala

Ing. Ondřej Kubala

Profil lektora
Mgr. Vojtěch Lambert

Mgr. Vojtěch Lambert

Profil lektora
Mgr. Jan Matula, PhD.

Mgr. Jan Matula, PhD.

Profil lektora
Ing. Martin Marian

Ing. Martin Marian

Profil lektora
Ing. et Mgr. Ondřej Měska, MBA

Ing. et Mgr. Ondřej Měska, MBA

Profil lektora
Mgr. Michal Nohel

Mgr. Michal Nohel

Profil lektora
JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Profil lektora
Ing. Bohuslav Poduška, CIA

Ing. Bohuslav Poduška, CIA

Profil lektora
Bc. Milan Průcha

Bc. Milan Průcha

Profil lektora
Lucie Přibyla, MBA

Lucie Přibyla, MBA

Profil lektora
Ing. Jana Puhalová

Ing. Jana Puhalová

Profil lektora
Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Profil lektora
David Stašek

David Stašek

Profil lektora
Ing. Ivana Šedivá CSc., MBA

Ing. Ivana Šedivá CSc., MBA

Profil lektora
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Lucie Procházková

Mgr. Lucie Procházková

Profil lektora
Mgr. Ivo Šafařík

Mgr. Ivo Šafařík

Profil lektora
Ing. Karel Otýs

Ing. Karel Otýs

Profil lektora
JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Pavel Hacker

Mgr. Pavel Hacker

Profil lektora
Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Profil lektora
Ing. Michal Uryč

Ing. Michal Uryč

Profil lektora
Ing. Martin Komorný, MBA, ALog

Ing. Martin Komorný, MBA, ALog

Profil lektora
Tereza Vacínová

Tereza Vacínová

Profil lektora
Mgr. Jiří Jandečka

Mgr. Jiří Jandečka

Profil lektora
Ing. Martin Haluzík

Ing. Martin Haluzík

Profil lektora
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Profil lektora
Martin Vitouš

Martin Vitouš

Profil lektora
Ing. Tomáš Vostřel

Ing. Tomáš Vostřel

Profil lektora
Ing. Petr Hujňák, CSc.

Ing. Petr Hujňák, CSc.

Profil lektora
Ing. Adéla Karlovská, MBA

Ing. Adéla Karlovská, MBA

Profil lektora
Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Profil lektora
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Tomáš Jurčík, Ph.D.

Mgr. Tomáš Jurčík, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Monika Kohoutková, MBA

Ing. Monika Kohoutková, MBA

Profil lektora
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová

Profil lektora
PhDr. Lenka Kolajová

PhDr. Lenka Kolajová

Profil lektora
Mgr. František Paikrt

Mgr. František Paikrt

Profil lektora
Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Profil lektora
Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., Ph.D.

Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., Ph.D.

Profil lektora
Ing. Martina Bozóky, Ph.D.

Ing. Martina Bozóky, Ph.D.

Profil lektora
doc. Ing. Juraj Rákoš, Ph.D.

doc. Ing. Juraj Rákoš, Ph.D.

Profil lektora
PhDr. Mariana Dolinská

PhDr. Mariana Dolinská

Profil lektora
doc. Ing. Michaela Horová Krechovská, Ph.D.

doc. Ing. Michaela Horová Krechovská, Ph.D.

Profil lektora
PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

Profil lektora
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Profil lektora
Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

Profil lektora
Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D.

Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D.

Profil lektora
Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

Profil lektora
doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Jiří Kocich, MBA

Mgr. Jiří Kocich, MBA

Profil lektora
RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Profil lektora
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

Profil lektora
Ing. Vladimír Volko

Ing. Vladimír Volko

Profil lektora
Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Profil lektora
Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Profil lektora
Ing. Dalibor Pituch

Ing. Dalibor Pituch

Profil lektora
Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Dagmar Krhůtková

Mgr. Dagmar Krhůtková

Profil lektora
Mgr. Kateřina Koželská

Mgr. Kateřina Koželská

Profil lektora
Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Profil lektora
Ing. Daniel Häusler

Ing. Daniel Häusler

Profil lektora
PhDr. František Grunt

PhDr. František Grunt

Profil lektora
prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

Profil lektora
doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Profil lektora
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Klára Lauritzenová

Ing. Klára Lauritzenová

Profil lektora
Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Profil lektora
JUDr. Pavel Jindřich

JUDr. Pavel Jindřich

Profil lektora
PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Profil lektora
Mgr. Tomáš Zdražil

Mgr. Tomáš Zdražil

Profil lektora
Ing. Tomáš Stöhr

Ing. Tomáš Stöhr

Profil lektora
JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

Profil lektora
Ing. Mgr. Luďka Raimondová

Ing. Mgr. Luďka Raimondová

Profil lektora
Ing. Milan Postler, Ph.D.

Ing. Milan Postler, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Jitka Pánková

Ing. Jitka Pánková

Profil lektora
doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Profil lektora
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

Profil lektora
doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Profil lektora
Ing. Zlatko Tvrdoň

Ing. Zlatko Tvrdoň

Profil lektora
Načítam ďalších lektorov...