Tereza Vacínová

Tereza Vacínová

Tereza Vacínová sa už 20 rokov pohybuje na pôde vysokých škôl v úlohe lektora a výkonného manažéra. Podieľala sa na koncepcii vnútorného rozvoja a nastavenia vnútorných procesov vysokoškolských katedier Andragogiky, Vzdelávanie dospelých, Manažérskych štúdií, Marketingovej komunikácie a Didaktiky ekonomických predmetov. Jej profesijná odborná dráha je spojená predovšetkým s problematikou vzdelávania dospelých, pedagogicko-psychologickými aspektmi didaktického procesu a aplikovanými oblasťami psychológie.