RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Od roku 2009 je prorektorom pre rozvoj na súkromnej Vysokej škole hotelovej v Prahe, spol. s r.o. V odbore sa zameriava na personálne riadenie, jeho podporu informačnými systémami a na bezpečnosť informácií v podnikových informačných systémoch. V týchto oblastiach vykonáva aj audítorskú a poradenskú činnosť. V rokoch 1999-2009 pracoval na rôznych pozíciách v personálnom úseku a v útvare bezpečnostného riaditeľa spoločnosti ČEZ, a.s.

Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Titul Ph.D. v odbore andragogika získal v roku 2007 na tej istej univerzite na Filozofickej fakulte. Manažérske vzdelanie absolvoval na Pražskej medzinárodnej manažérskej škole pri Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Po štúdiu učil na základných a štátnych aj súkromných stredných školách, naposledy ako riaditeľ strednej a vyššej odbornej školy v skupine Chemapol Group.