prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. patrí k najvýznamnejším osobnostiam pôsobiacim v oblasti strategického manažmentu. Pracoval na manažérskych, vedeckovýskumných a pedagogických pozíciách. Postupne dosiahol titul CSc., DrSc., docent a riadny profesor.

Ako autor a spoluautor vydal v ČR aj v cudzine viac ako 20 kníh, desiatky monografií, stovky článkov. Vystupoval na mnohých medzinárodných konferenciách, prednášal na vysokých školách v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, Lotyšsku, Rusku, Taliansku, na Kube i inde. Navštívil celkom 76 krajín s cieľom oboznámiť sa s problematikou riadenia podniku. Ovláda niekoľko cudzích jazykov.

V súčasnej dobe sa zameriava predovšetkým na problematiku strategického riadenia podniku a aktívne sa zúčastnil spracovania a implementácie týchto stratégií mnohých českých i zahraničných podnikov.

V niekoľkých inštitúciách prednáša problematiku strategického riadenia na školách MBA, je spoluzakladateľom Moravskej vysokej školy Olomouci, majiteľom a riaditeľom firmy Management Focus, prezidentom Klubu Stratég, členom niekoľkých správnych a dozorných rád.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily