PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. sa viac ako dvadsať rokov venuje vzdelávaniu v oblasti sociálno-psychologických a manažérskych zručností a personálnemu a manažérskemu poradenstvu v rôznych spoločnostiach v podnikovom sektore (priemysel, zdravotníctvo, bankovníctvo, atď.), neziskové sfére aj v organizáciách štátnej a verejnej správy. Spolupracovala s manažmentom a vedúcimi pracovníkmi všetkých úrovní, so špecialistami, s personálnymi náhradami ad. Realizovala projekty v oblasti personálneho riadenia, vzdelávania a rozvoja pracovníkov (tvorba a implementácia systémov v personálnej oblasti a vzdelávacích programov).

Od roku 1997 pôsobí ako odborná asistentka na katedre andragogiky a personálneho riadenia Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, odbor personálne riadenie. V roku 2011 sa stala vedúcou tejto katedry. PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. sa tiež podieľa na príprave mnohých odborných kurzov: Pracovné právo pre personalistov a CZV - Andragogika a personálne riadenie. Je tiež autorkou odborných publikácií v oblasti personálneho manažmentu.