PhDr. Mariana Dolinská

PhDr. Mariana Dolinská

Vyštudovala andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od skončenia štúdia sa prakticky celú profesionálnu kariéru venovala riadeniu ľudských zdrojov v rôznych sférach – okrem iného v priemysle, hoteliérstve, v bankovej sfére, energetike. Pôsobila aj v zahraničí – prevažne v Rakúsku ako vedúca oddelenia firmy Sparkassenverlag a neskôr výkonná riaditeľka slovenského zastúpenia tejto spoločnosti v Bratislave.

Neskôr pôsobila ako vedúca oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov v UnicreditBank a v súvislosti s fúziou tejto spoločnosti s HVB bankou bola menovaná do pozície Change manager – manažér zmeny. Už od čias pôsobenia v hoteliérstve sa venuje prednášateľskej a poradenskej činnosti, pričom sa okrem iných tém zaoberá aj talent manažmentom, knowledge manažmentom, motiváciou a vedením ľudí, riadením výkonu, personálnym poradenstvom. V rokoch 2007 – 2010 pôsobila v Slovenských elektrárňach ako riaditeľka divízie náboru a rozvoja talentov.

Ako manažérku zmeny ju zaujíma spájanie rôznych kultúr, aspekty vnímania rozdielov a hľadanie ciest prekonávania diferencií založených na zvykových, legislatívnych, historicky či inak podmienených tradíciách, predsudkoch či iných zažitých mechanizmov myslenia a správania ľudí. Je expertkou v oblasti pracovno-právnych vzťahov. V súčasnosti ukončila pôsobenie manažéra ľudských zdrojov v spoločnosti Allianz Technology so sídlom v Bratislave, aby sa mohla naplno venovať koučingu (je BCTC – Business Coaching Trained Coach), poradenstvu a vzdelávaniu. Vo svojej praxi sa opäť zaoberá predovšetkým motivovaním ľudí, osobnotným poradenstvom nielen po profesionálnej stránke. Využívajúc tridsaťročné skúsenosti, ovládanie angličtiny, nemčiny a taliančiny je vyhľadávanou lektorkou a poradkyňou.

Publikuje v hospodárskych periodikách, ale vyšla jej aj poviedka v nakladateľstve vydávajúcom romány pre ženy. Predovšetkým ju totiž zaujímajú ľudia a ich osudy.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily