PhDr. Lenka Kolajová

PhDr. Lenka Kolajová

Od roku 1996 pôsobí ako nezávislý poradca, lektor a kouč manažérskych a sociálnych zručností. Prednáša rozmanitá témy ako napr. Komunikačné zručnosti, vzťahové stratégie, vedenia a motivácie ľudí, tímová spolupráca, zvládanie konfliktov, obrana proti manipulácii, zvládanie stresu a relaxačné techniky, obchodné komunikačné a vzťahové zručnosti, prezentačné zručnosti, time management a iné.

Pracuje na projektoch a výcvikových študijných programoch pre významné spoločnosti na našom i zahraničnom trhu - Poisťovňa Generali, Tatra Banka Slovenská republika, Ikea, Baxter BioScience, Copy General, Moeller, Českej rafinérskej, Mora Top apod. Publikuje v odborných časopisoch a trvalo spolupracuje s nakladateľstvom Burda Media.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Prešla päťročným psychoanalytickým výcvikom pri Inštitútu aplikovanej psychoanalýzy. V roku 2002 absolvovala v rámci celoživotného vzdelávania štúdium so zameraním na aplikovanú sociálnu psychológiu. Získala klinickú prax ako terapeut a diagnostík v Psychiatrickej liečebni v Bohniciach pri liečbe závislostí. Pracovala ako manažér pre ľudské zdroje v súkromnom sektore. Bola poradcom a spolupracovníkom niekoľkých personálne poradenských spoločností. V roku 2006 vydala v nakladateľstve Grada Publishing knihu Tímová spolupráca.