PhDr. Jitka Patríková

PhDr. Jitka Patríková

V súčasnej dobe pracuje ako nezávislý konzultant, tréner a kouč pre české i nadnárodné spoločnosti v oblastiach manažmentu, predaja, služieb zákazníkom, rozvoja ľudského potenciálu, tréningu trénerov a koučov. Je členom medzinárodnej asociácie koučov ICF.

Vyštudovala Filozofickú Fakultu Karlovej Univerzity v Prahe, odbor Výchova a vzdelávanie dospelých (Andragogika). Je absolventkou programu akreditovaného medzinárodnou federáciou koučov (ICF) The Art and Science of Coaching, Erickson College (2008). Svoje odborné znalosti rozvíjala absolvovaním ďalších medzinárodných vzdelávacích programov: Certificate in Training Practice – CIPD (2000), tréningovej akadémie pre trénerov DOOR Training Int. Consultative Selling Process (1997), medzinárodného akreditovaného programu IATA – Customer Service (1994).

Praktické skúsenosti získala niekoľkoročným pôsobením v zákazníckom servise, v predaji a pri vedení ľudí v spoločnostiach ČSA a Eurotel.

Od roku 2001 navrhuje a realizuje rozvojové programy pre spoločnosti so širokým spektrom zamerania (Telefónica, Bayer CropScience, Microsoft, American Express, Nestlé, Škofin…)