PhDr. Jana Hudcová

PhDr. Jana Hudcová

Po viac ako desaťročnom pôsobení na poste šéfredaktorky profesionálnych novín Travel Trade Gazette Česká republika, vedie teraz už dvanástym rokom oddelenie cestovného ruchu na Magistráte hlavného mesta Prahy. Do jej kompetencie spadá grantové riadenie v oblasti cestovného ruchu, vytváranie podkladov pre základné dokumenty hl. m. Prahy v tejto oblasti, v poslednej dobe najmä problematika zdieľanej ekonomiky, konzultácia s profesionálnymi subjektmi v odbore a realizácia špeciálnych projektov i spolupráca s odbornými tuzemskými i zahraničnými médiami.

Niekoľko rokov zabezpečovala PR pre Cyperskú organizáciu cestovného ruchu, publikuje v odborných časopisoch a novinách a tiež prednáša na medzinárodných konferenciách v Paríži a Florencii na témy súvisiace predovšetkým s udržateľným rozvojom cestovného ruchu v mestských aglomeráciách.

V minulých rokoch bola členkou akademickej rady Vysokej školy hotelovej v Prahe av súčasnej dobe vyučuje cestovný ruch na Vyššej odbornej škole CEDUK.

Za jej publikačnú činnosť ju spoločnosť Marriott odmenila Cenou pre najlepšieho novinára v oblasti cestovného ruchu v Českej republike.