PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA absolvoval České vysoké učenie technické na fakulte strojného inžinierstva. V ďalšom štúdiu sa venoval predovšetkým psychológii a sociológii so zameraním na riadenie ľudských zdrojov a získal titul doktora filozofie. V roku 2019 obhájil dizertačnú prácu z oblasti výskumu analytických nástrojov pre rozhodovacie procesy a získal titul Ph.D. Teraz si svoje teoretické znalosti obohacuje ďalším štúdiom v odbore riadenia a ekonomiky podniku.