PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

Partner v spoločnosti Tres consulting. Už niekoľko rokov pracuje v oblasti psychológie, personalistiky a ľudských zdrojov. Má bohaté skúsenosti s prípravou a realizáciou Assessment / Development Center a s pracovnou psychodiagnostika. Pôsobí v úlohe personálneho poradcu a psychológa pre spoločnosti z rôznych oblastí (bankovníctvo, poisťovníctvo, zdravotníctvo, farmaceutický priemysel, výroba, služby, štátny a neziskový sektor). Spolupracuje s manažmentom a personalistmi na implementáciu projektov v oblasti personálneho riadenia a rozvoja zamestnancov.

Vo svojej lektorskej praxi sa venuje outplacementovému poradenstvu, témam mediálnej a krízovej komunikácie, duševnej hygieny a manažérskych zručností. Školí expertov z oblasti HR v odborných zručnostiach.

Vyštudovala psychológiu, doktorandské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.