Petra Mocová Horáková

Petra Mocová Horáková

Od roku 2006 pôsobí na pozícii Director of Human Resources hotela Mandarin Oriental, Prague, ktorá je súčasťou luxusnej hotelovej skupiny Mandarin Oriental Hotel Group. Väčšinu svojho kariérneho života strávila na manažérskych pozíciách v hotelovom odvetví. Venovala sa štúdiu na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity, odbor Riadenie ľudských zdrojov a Andragogika. Je členkou niekoľkých organizácií a profesijných združení zameraných na rozvoj ľudského potenciálu.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily