Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., Ph.D.

Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., Ph.D.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne (Mgr.), University of London (LL.M.), odbor európske právo, a Université de Strasbourg (Ph.D.), odbor verejné a porovnávacie právo. Profesionálnu kariéru začala ako advokátsky koncipient v pražskej advokátskej kancelárii a zároveň externe vyučovala právo na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení. Neskôr pôsobila v zahraničí ako právnik Kancelárie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

V rokoch 2003 až 2010 bola výskumným pracovníkom Parlamentného inštitútu Parlamentu Českej republiky a v rokoch 2010 až 2013 stálym zástupcom Parlamentu Českej republiky pri Parlamentnom zhromaždení Rady Európy v Štrasburgu. Bola tiež externým prekladateľom Súdneho dvora Európskej únie. V súčasnej dobe je vysokoškolským pedagógom na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni (odbor medzinárodné právo súkromné) a je rozhodcom zapísaným na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch v Českej republike a v zahraničí. Teraz žije prevažne vo Francúzsku z dôvodu pôsobenia jej manžela vo funkcii sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily