Mgr. Vladimír Syruček

Mgr. Vladimír Syruček

Nehnuteľnostná problematika sa v rámci svojej odbornej praxe aktívne venuje od roku 1993, špecializuje sa najmä na riešenie duplicitného vlastníctva, vyvlastnenia, stavby na cudzom pozemku, vecné bremená a ich ocenenie. V týchto oblastiach úzko spolupracuje s celým radom advokátskych, znaleckých a realitných kancelárií.

Venuje sa tiež lektorskej činnosti a taktiež spolupracuje s poprednými vydavateľmi právnickej odbornej literatúry. Je členom Hospodárskej komory SR, Jednoty českých právnikov a Vzdelávacieho centra Rozhodcovského súdu pri HK SR a AK SR. Prednáša aj na vysokých školách.

Je tiež autorom odborných článkov a elektronických inteligentných vzorov zmlúv a podaní v oblasti nehnuteľností a rozhodcovského konania. Súčasne je autorom publikácií Vzory rozhodcovského konania – tuzemské konanie, obchodné spory a Realitné právo. Nehnuteľnosti v realitnej praxi.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily