Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Valerij Seničev je organizačný psychológ, kariérový poradca a podnikateľ. Dlhodobo sa venuje rozvoju ľudí vo firemnom prostredí so zameraním na talenty a kľúčové kompetencie. Svoje skúsenosti zbieral v zaujímavých organizáciách a projektoch, ako sú napr. Ateliér talentov CIC (rozjazd podnikateľských projektov v kreatívnych profesiách), Jobs 2030 (rozvoj talentov a kompetencií ľudí vo firmách s využitím virtuálnej reality) alebo sekcie Future of You v rámci futuristického a vizionárskeho festivalu Future Port Prague 2018.

Valerij je tiež spoluzakladateľom edukatívnej platformy Educamp.cz, zameranej na poskytovanie konzultácií a školení v oblasti profesijného rozvoja, talent manažmentu, riadenia kariéry a sebamotivácie. V súčasnosti pôsobí ako inovačný ambassador v projekte Forbes Ideal Place so zameraním na rozvoj českých malých a stredných firiem. V roku 2019 bol vybraný do Aspen Young Leaders programu, ktorý združuje expertov, ktorí dosahujú výnimočné výsledky vo svojom odbore. V roku 2021 vláda Spojených štátov vybrala Valerija Seničeva ako jedného z inšpiratívnych podnikateľov z Českej republiky (YTILI Fellowship 2021-2022).