Mgr. Tomáš Zdražil

Mgr. Tomáš Zdražil

Mgr. Tomáš Zdražil vyštudoval Fakultu multimediálnych komunikácií na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Už v priebehu štúdia sa venoval rôznym projektom zameraných na marketingovú komunikáciu v médiách. Po ukončení štúdia v roku 2004 nastúpil na marketingové oddelenie DHL Express, ktoré viedol od roku 2007 do roku 2016. Okrem samotného marketingu mal v spoločnosti DHL na starosť aj internú a externú komunikáciu, PR a projekty zamerané na SME zákazníkov a na budovanie firemnej kultúry medzi zamestnancami. Od polovice roku 2016 pôsobí v spoločnosti BudgetBakers na pozíciách marketing director a business development manager. Medzi jeho záujmy patrí cestovanie a  šport.