Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M., je krízový intervent, psychoterapeut - člen Českej psychoterapeutickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jána Evanjelistu Purkyně, American Psychological Association a mimoriadny člen Asociácie forenzných psychológov Čiech, Moravy a Sliezska. V Asociácii Bezpečná škola je vedúcim sekcie psychológie.

Pôsobí na Ústave humanitných štúdií Newton College Praha, katedre zdravotníckych odborov a ochrany obyvateľstva fakulty biomedicínskeho inžinierstva ČVUT, a je doktorand 1. Lekárskej fakulty UK v Prahe, odbor lekárska psychológia a psychopatológia.

Pôsobil na Policajnej akadémii ČR v Prahe a Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve. Zaoberá sa problematikou forenznej psychológie, psychológie katastróf, krízovej komunikácie a komunikácie rizika a etických aspektov mimoriadnych situácií a zdravotníctva. Spolupracuje s Políciou ČR, Hasičským záchranným zborom ČR, Armádou ČR a ďalšími bezpečnostnými subjektmi.