Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Oblasti práva verejného obstarávania sa venuje od roku 2008, kedy ukončila vzdelanie na právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 2008 - 2013 pracovala na Ministerstve pre miestny rozvoj, kde sa špecializovala na európsku úpravu problematiky verejných zákaziek. V súvislosti s tým zastupovala záujmy ČR pri vyjednávaní právnych predpisov EÚ, a to najmä ako delegát v pracovnej skupine Rady G2 - pre verejné obstarávanie a v poradnom výbore Komisie pre verejné obstarávanie (PVVZ) .Ďalej sa podieľala na novelizáciách zákona č. 137/2006 Zb., o verejnom obstarávaní, poskytovala metodickú podporu a výkladové stanoviská k zákonu o verejnom obstarávaní.

V súčasnej dobe pôsobí ako vedúai oddelenia verejného obstarávania Štatutárneho mesta Zlína. Venuje sa kompletnej realizácii verejných obstarávaní ako v režime zákona č. 137/2006 Zb. O verejnom obstarávaní tak mimo neho (verejné obstarávanie). Má praktickú skúsenosť so všetkými druhmi verejného obstarávania, vrátane zákaziek významných, s väčšinou zadávacích konaní a zákazkami spolufinancovanými z európskych dotácií.

Svoje praktické skúsenosti hojne uplatňuje aj v rámci lektorskej činnosti, ktorej sa venuje od roku 2012 pričom realizovala mimo iného niekoľko významných projektov profesijného vzdelávania v rámci Operačného projektu ľudské zdroje a zamestnanosť.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily