Mgr. Pavla Krejčí

Mgr. Pavla Krejčí

V roku 1995 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 1995 až 2002 pôsobila v advokátskej kancelárii JUDr. Libor Balabán, kde získala skúsenosti v širokom spektre právnych odborov. Po úspešnom zložení advokátskych skúšok založila vlastnú „Advokátska kancelária Červená a Krejčí“, ktorá sa zameriava predovšetkým na právo nehnuteľností, právo obchodných spoločností, záväzkové obchodné a občianske právo a na ďalšie súvisiace odbory.

Mgr. Pavla Krejčí pravidelne publikuje v odborných časopisoch a početných publikáciách. Pri svojej publikačnej činnosti sa zameriava predovšetkým na právo obchodných spoločností a právo obchodných a občianskych záväzkových vzťahov. Pôsobí tiež ako vedúca autorka rozsiahlej publikácie o akciových spoločnostiach a ako vedúca autorka elektronickej publikácie venujúcej sa záväzkovým vzťahom.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily