Mgr. Jiří Jandečka

Mgr. Jiří Jandečka

Lektor, audítor a poradca v oblasti riadenia kvality a optimalizácie firemných procesov prostredníctvom nástrojov štíhlej výroby. Je absolventom Univerzity Palackého, odbor sociológie - andragogika so špecializáciou na vzdelávanie dospelých. Je držiteľom certifikácií QM+EOQ a IRCA.

Od roku 1998 pôsobí na pozíciách špecialistu kvality, audítora kvality a manažéra kvality v spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú strojárskou výrobou. V roku 2003 už ako pracovník poradenskej spoločnosti implementuje systémy riadenia kvality, bezpečnosti a environmentu do firiem, najmä v strojárstve, stavebníctve, automotive a tiež v oblasti služieb (cca 50 firiem). O rok neskôr sa začína venovať tréningu zručností v oblastiach riadenia výkonnosti firiem, procesného a projektového manažmentu, riadenia zmien, štíhlej výroby, zlepšovania a ďalších.

Od roku 2005 pracuje ako certifikačný audítor systémov manažérstva kvality pre anglický certifikačný orgán. Vo svojich školeniach využíva skúsenosti certifikačného audítora, snaží sa na modelových situáciách demonštrovať využitie rôznych nástrojov riadenia a účastníkom dáva dostatočný priestor na konzultáciu reálnych problémov a situácií v praxi.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily