Mgr. Jana Jurčíková

Mgr. Jana Jurčíková

Jana má 11 rokov praxe zo spoločnosti SABMiller, Plzeňský Prazdroj, kde zastávala niekoľko pozícií. Začínala ako Vedúci oddelenia náboru a výberu zamestnancov. Na tejto pozícii pracovala takmer tri roky a každý rok obsadila 60 pozícií a ďalších 40 supervizovala, a to naprieč celou org. štruktúrou spoločnosti.

Má bohaté skúsenosti ako z náborových kampaní, tak výberových metód, napr. Assessment Centra, psychometrického testovania alebo kompetenčných interview. Na tejto pozícii zodpovedala tiež za proces adaptácie, trainee konceptu aj exit managementu..

Následne zastávala senior manažérske pozície; manažérku riadenie výkonu, kedy implementovala kultúru vysokého výkonu a proces riadenia výkonu do celej organizácie. Ďalej potom bola manažérky rozvoja organizácie, kde zodpovedala za celofiremné organizačné projekty, hlavne. Potom revíziu obchodnej štruktúry a procesov vr. ich previazanie na podporné funkcie. Bola projektovým manažérom realizácie klientskeho centra v Prahe. A bola tiež HR expertom globálneho projektu na revíziu podporných procesov, kde zastupovala ČR, Slovensko a Maďarsko. Posledné tri roky pracovala ako manažérka odmeňovania a zamestnaneckých benefitov..