Mgr. Jana Adámková, Ph.D

Mgr. Jana Adámková, Ph.D

Mgr. Jana Adámková, Ph.D., MBA v súčasnosti pracuje ako manažérka anglickej obchodnej spoločnosti panet LTD. Vyštudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Manažérska štúdia absolvovala v akreditovaných programoch Business School Nederland (BSN) - The General Management Programme (Action Learning) a Inštitútu právnych štúdií v Prahe. Vo svojej práci sa špecializuje najmä na riadenie medzinárodných projektov vrátane PR a marketingových kampaní, ktoré sú zamerané na prezentáciu a predaj patentovaných technológií. Aktívne sa podieľa na rozvoji medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania.

Má viac ako pätnásťročnú prax ako moderátorka a redaktorka spravodajských programov v celoplošných elektronických médiách. Je držiteľkou niekoľkých televíznych cien a nominácií. Je autorkou celoštátnych projektov Komunikačné výchova, Young Demosthenes, Demosthenova škola rečníckeho umenia, Moderátorská škola D3, Inštitút progresívne komunikácie a vzdelávacích programov Moderátor / -ka v elektronických médiách, Tlačový hovorca a Manažér pre komunikáciu. Zároveň je autorkou zborníka Hovorený prejav. V oblasti komunikácie je medzinárodne uznávaným odborníkom. Za vyššie menované vzdelávacie programy bola nominovaná na prestížnu medzinárodnú cenu za vedu a vzdelávanie International Socrates Award, ktorá sa každým rokom udeľuje v Oxforde.

V rámci výučby sa úzko špecializuje na kultúru verejného prejavu a komunikačnej stratégie, mediálne komunikáciu, umenie prezentácie, profesionálnu etiku a protokolárne problematiku v komerčných a verejnoprávnych inštitúciách.

V súčasnej dobe tiež pôsobí ako odborný garant metodického vstupu Komunikačné výchova, ktorý je súčasťou Rámcovo vzdelávacieho programu MŠMT ČR. Vyučuje v akreditovaných vzdelávacích programoch "MBA - Management Soft skills", "MBA - Public Relations a komunikácie" a MBA - Strategické riadenie podniku "v Business Inštitútu EDU a.s., a externe spolupracuje s Akadémiou vied ČR v rámci projektu Otvorená veda.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily