Mgr. Jan Matula, PhD.

Mgr. Jan Matula, PhD.

Mgr. Ján Matula, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave. Ako odborný asistent s vedeckou hodnosťou pôsobil niekoľko rokov na Sliezskej univerzite v Opave a doteraz pôsobí ako externý pedagóg na Masarykovej univerzite. Jeho vedecká, pedagogická a publikačná činnosť sa dlhodobo zameriava na problematiku riadenia projektov IT a informačných systémov, informačného manažmentu a znalostnej ekonomiky. V rokoch 2009 – 2012 participoval v expertnej úlohe v projekte s názvom Národný klaster pre informačné vzdelávanie (NAKLIV), ktorý sa usiloval o vytvorenie vzdelávacej koncepcie informačnej gramotnosti pre študentov vysokých a vyšších odborných škôl.

Od roku 2009 pôsobí ako lektor – kontraktor v komerčným sektore. V začiatkoch kariéry sa zameriaval najmä na implementáciu nástroja Microsoft Project do systému riadenia projektov v organizáciách. Od roku 2018 pracuje v spoločnosti AUTOCONT a. s. na pozícii Business konzultanta a Solution architekta so zameraním na oblasti: IT Governance, Biznis analýzu, IT Service Management, Enterprise architektúru, Riadenie kvality IT služieb, IT bezpečnosť a Change Management.

Od roku 2021 pôsobí ako kontraktor – konzultant Systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) v spoločnosti Lloyd´s Register LRQA a pre združenie konzultantov a audítorov systému kvality – v organizácii SYBENAM. V tom istom roku získal status Certified IT Quality Expert (CITQE) a je oprávnený vykonávať audity v oblasti riadenia kvality IT podľa medzinárodnej metodiky IT QUALITY INDEX. Absolvoval celý rad odborných kurzov a je držiteľom lokálnych i medzinárodných certifikácií.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily