Mgr. Ivo Šafařík

Mgr. Ivo Šafařík

Ivo Šafařík je nezávislý Interim Manažér a poradca špecializujúci sa na oblasť obchodu. V minulosti pracoval v riaditeľských a konateľských pozíciách v nadnárodných obchodných spoločnostiach prevažne z nemeckej jazykovej oblasti. Jeho profesijná kariéra sa opiera o viac ako 25 rokov skúseností z retailu a veľkoobchodu v CZ, SK, PL, H, RO a A.

Jeho kľúčové kompetencie spočívajú v riadení a budovaní tímov, v nastavení a optimalizácii prevádzkových procesov, v tvorbe stratégií. Kompetencie smerujú do oblastí predaja, nákupu, marketingu, logistiky a interného auditu, zahŕňajú hlavne personálne riadenie v individuálnej a tímovej rovine, strategické a finančné plánovanie, cenotvorbu, nastavenie predajných kanálov off-line av e-commerce, riadenie sortimentnej ponuky a politiky vlastných značiek, permanentné zlepšovanie predajných služieb a prispôsobovanie marketingového konceptu na základe analýzy trhu a identifikácie cieľovej zákazníckej skupiny pri zohľadnení špecifík B2C alebo B2B.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily