Mgr. František Paikrt

Mgr. František Paikrt

František Paikrt vyštudoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně. Jeho prvá skúsenosť so vzdelávaním dospelých sa neskôr začala odohrávať na spomínané univerzite, kde po jej absolvovaní pôsobil ako externista na Katedre matematiky a IKT. Vyučoval v prezenčnej aj dištančnej forme štúdia a začal tiež spolupracovať s Katedrou telesnej výchovy, kde bol súčasťou prípravného a realizačného tímu Medzinárodných outdoorových letných škôl zážitkového vzdelávania (ČR, Taliansko, Chorvátsko, Nórsko a Švédsko). Na tejto katedre spolupracoval pri budovaní odbore Aktivity v prírode (tu v súčasnosti prebieha vzdelávanie outdoorových inštruktorov a lektorov zážitkového vzdelávania) napríklad svoju stáží v St Martin 's College - Ambleside.

V roku 2011 prijal ponuku spoločnosti Tesco stores SR a.s. a stal sa Oblastným špecialistom vzdelávania a rozvoja. Jeho zodpovednosťou bola organizácia a realizácia školení stredného manažmentu spoločnosti v rámci mäkkých zručností, organizácie a realizácie assessment centier, development centier a tiež hodnotenie a plánovanie rozvoja zamestnancov.

Teraz pôsobí ako freelance tréner, lektor a konzultant a úzko spolupracuje so spoločnosťou MgConsulting. Aktívne školí a podieľa sa na príprave vzdelávacích programov a školiacich materiálov. Jeho doménou je Proces riadenia zmeny, Situačný vedenie ľudí, Emočná inteligencia a zvládanie konfliktných situácií, Komunikácia, Argumentácia, Obchodné zručnosti a Kompetenčné modely v oblasti AC / DC.

Jeho koníčky sú vozidlá Alfa Romeo, motocykle, cyklistika, turistika, vysokohorská turistika, beh, plávanie, hra na trúbku a klavír.

Referencie: MGC, LMC, Rossmann, Lego, Miba Steeltec, WNT, Bisnode, Heidelberg, XO FOODS, NH Hotels, ADP, TEMAC, Trinitas group, OBI, Moser a ďalšie.