Mgr. Dagmar Krhůtková

Mgr. Dagmar Krhůtková

Jej hlavnou pracovnou činnosťou je rozvoj aktivít biznis agentúry True Blue Agency s.r.o., kde poskytuje odborné konzultácie aj komplexné marketingové služby klientom z rôznych oblastí. Ako lektor sprostredkováva študentom skúsenosti z praxe, a to ako z vlastnej reklamnej agentúry, ako aj z marketingových oddelení, v ktorých pôsobila.

Ide o spoločnosti Telefónica Czech Republic, UniCredit Leasing, Office Depot a Hannah. Veľký priestor dáva prípadovým štúdiám a rozborom lokálnych i svetových reklamných kampaní. V posledných rokoch sa špecializuje najmä na spôsoby modernej komunikácie a techniky nízkonákladového marketingu.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily