Martin Vitouš

Martin Vitouš

Martin Vitouš Konzultant, lektor, mentor, kouč a moderátor | DASA Ambassador | Akreditovaný lektor ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, COBIT®, DASA DevOps, Practical Kanban. Je nezávislý profesionál, ktorý pomáha firmám riešiť problémy a využívať príležitosti nielen pri riadení IT, ale aj celých firiem. Využíva na to znalosti a skúsenosti získané za 30 rokov praxe v nadnárodných spoločnostiach a pri spolupráci s rôznymi klientmi. Kombinuje rôzne metódy a prístupy tak, aby sa zistila pravá príčina a cieľ sa dosiahol čo najefektívnejšie. Pri svojej práci sa rád riadi pravidlami:

Cieľom je vyriešiť problém, nie použiť metódu
Neexistuje JEDNA správna metóda
Neexistuje JEDEN správny prístup
Riešenie sa buduje krok za krokom
Prvou dodávkou to nekončí
Vždy je čo zlepšovať